119

Prováděcí předpisy

 

Odkaz na sbírku zákonů, kde je zveřejněna úhradová vyhláška pro rok 2018 v částce 122 ze dne 30.10.017 (vyhláška č. 353/2017 Sb.)

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2017

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2016 

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2015

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2014

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2013

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2012

 

Novela úhradové vyhlášky pro rok 2011
Novela nařízení vlády - stupnice platových tarifů

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2011

 

Vyhláška MZ č. 493/2005 Sb. - novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška

Kapitola 1 - Základní pojmy

Kapitola 2 - Pravidla pro vykazování

Kapitola 3 - Klinická vyšetření

Kapitola 4 - Další pravidla

Kapitola 5 - Ošetřovací dny

Kapitola 6 - Kategorie pacienta

Kapitola 7 - Nepřímé náklady

Kapitola 8 - Doprava a cestovní náklady

 

Vyhláška MZ č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2006

Vyhláška MZ č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2005

Vyhláška MZ č. 11/2005 Sb., o sledování zdravotnických prostředkù se zvýšeným rizikem pro uživatele

Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška č. 457/2000 Sb., o rámcových smlouvách - ústavní péèe

Vyhláška MZ č. 532/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2003
Podání 46 poslancù Ústavnímu soudu k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

 

Novinky v rubrice

 

Horizont

23.5.2019
2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020

15.5.2019
Schůzka kodérů AČMN 

4.4.2019
1. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020 

4.4.2019
Jednání Rady AČMN

3.4.2019
Společná konference AČMN a AN ČR k následné péči

23.1.2019
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2020

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

335724