119

Právní stanoviska

2011

 

20.12.2011
Návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1.12.2011

Návrh Ústavnímu soudu ČR ze dne 13.12.2011

 

 

Nález Ústavního soudu ČR (I.ÚS 2785/08) ze dne 13.09.2011

Úhrada poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů

Nález Ústavního soudu ČR

 

2008

18.12.2008
Rozbor právní úpravy „center“ pro poskytování specializované zdravotní péče a oprávnění je zřizovat resp. rušit

právní rozbor

28.5. 2008
Text nálezu Ústavního soudu ČR ve věci Pl ÚS 1/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast zdravotnictví

text nálezu

odlišná stanoviska soudců Rychetského, Wagnerové, Nykodýma, Musila, Hollandera, Guttlera, Duchoně

25.4.2008
Text nálezu Ústavního soudu ČR ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

text nálezu

 

 

2007

14.11. 2007
Návrh skupiny poslanců Ústavnímu soudu ČR na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nebo jeho částí
(část odůvodňující návrh na zrušení ustanovení stanovících regulační poplatky za poskytnutí lékařské péče)
část návrhu

 

3.10. 2007
Rozsudek Nejvyššíhou soudu ČR z 19. 9. 2007
text rozsudku

5.2.2007
Nález Ústavního soudu ČR ke stanovování cen léčiv
text nálezu

5.2.2007
Ústavní soud ČR k otázce zpětného přepočítávání paušálních úhrad na hodnotu bodu
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4

27.10. 2006
Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o neziskových nemocnicích
text nálezu

 

7.6. 2005
Úhradu paušální sazbou nelze regulovat maximální cenou bodu 1,10 Kč podle cenového výměru MF

Takový je výklad platného práva Městským soudem v Praze. Soud došel k závěru, že „jakékoli dodatečné přepočítávání paušálního ohodnocení na bodové ohodnocení zdravotních výkonů je nepřípustné, v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb. a ve svých důsledcích i zcela proti smyslu úpravy způsobu úhrady za zdravotní péči obsažené v § 17 citovaného zákona“.
Rozhodnutí odvolacího soudu je konečné a není proti němu odvolání.
Nepřípustnost dodatečného přepočítávání paušálního ohodnocení na bodové ohodnocení je podle soudu i v rozporu s právním principem zákazu retroaktivity. Výklad soudu lze vztáhnout nejen na regulaci maximální cenou bodu, ale i na snahu dodatečně snižovat úhrady v závislosti na personálním vybavení, která je stejně zpětným přepočítáváním a stejně retroaktivní.

Rozsudek
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5

 

Musí zdravotnická zařízení poskytovat zdravotní péči pouze vlastními zaměstnanci?

K povinnosti konat, vykazovat a zaznamenávat vizity

Snahu snížit úhrady v závislosti na personálním vybavení následné péče pojišťovny opírají o neexistující povinnosti a neurčité pojmy

 

Novinky v rubrice

 

Horizont

23.5.2019
2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020

15.5.2019
Schůzka kodérů AČMN 

4.4.2019
1. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020 

4.4.2019
Jednání Rady AČMN

3.4.2019
Společná konference AČMN a AN ČR k následné péči

23.1.2019
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2020

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

335724