119

Tiskové sdělení z 6.12.2012AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky na rok 2013

AČMN v rámci připomínkového řízení zaslala Ministerstvu zdravotnictví odmítavé stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.

Podle předběžných propočtů by takto vydaná vyhláška snížila úhradu lůžkové péče o 2 - 3 %, úhradu ambulantní péče nejméně o 6 % a úhradu následné péče o 5 % oproti roku 2012. 

Při očekávané inflaci 3,4 % v roce 2012 a 2,5 % v roce 2013 by úhrady nemocnic odvozené od roku 2011 klesly o více než 10 %. To za předpokladu zachování 100 % výkonnosti nemocnic vůči uvedenému roku. Naopak při vyšším rozsahu poskytnuté péče – například za zrušené či redukované nemocnice - by nárůst úhrad nebyl umožněn.

Plánovaný pokles úhrad neodpovídá situaci ve výběru pojistného, kde se i v roce 2013 očekává mírný nárůst. Pro snižování úhrad za nemocniční, ale i jinou zdravotní péči, není žádný veřejnosti vysvětlitelný důvod.

Proto za jediný možný důvod AČMN považuje snahu sníženými úhradami dokončit destrukci nemocnic, kterou se Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám nedaří uskutečnit administrativním rušením nemocnic pomocí vypovězených smluv.

Rovněž neopodstatněné snížení úhrad ambulantním specialistům, diagnostické péči, laboratořím a dalším poskytovatelům zdravotní péče mimo nemocnice nasvědčuje tomu, že je pro ně připravováno obdobné zacházení jako s nemocnicemi.


Novinky v rubrice

 

Horizont

23.5.2019
2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020

15.5.2019
Schůzka kodérů AČMN 

4.4.2019
1. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020 

4.4.2019
Jednání Rady AČMN

3.4.2019
Společná konference AČMN a AN ČR k následné péči

23.1.2019
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2020

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

335724