119

Tiskové sdělení z 27.11.2012



Společné stanovisko AČMN a AKN  k úhradám nemocniční péče v roce 2013

Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic přijaly toto společné stanovisko na základě kritického hodnocení dosavadního úhradového systému, který nepovažují za spravedlivé a účelné rozdělování veřejných prostředků.

Zdroje veřejného zdravotního pojištění umožňuje rozdělovat neprůhledně, bez přímého vztahu k objemu a náročnosti zdravotní péče poskytnuté různými poskytovateli, do značné míry pouze na základě péče vykazované a hrazené v minulosti a se značnou možností uplatnění klientelistických a lobbistických vlivů.

AČMN a AKN za nejdůležitější k řešení tohoto problému považují uplatnění ústavního principu rovnosti i v rovnosti účastníků smluvních vztahů poskytujících zdravotní péči na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.

Proto podporují požadavek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v době co nejkratší sjednotit výše základních sazeb v úhradovém systému DRG a to s povinností úhrady jednotné výše základní sazby všemi zdravotními pojišťovnami. Odmítají vyčleňování podstatných částí úhrad z úhrad podle DRG včetně individuálně sjednaných úhrad různých pojišťoven různým zdravotnickým zařízením a to i individuálních tzv. balíčkových cen.

Tento návrh považují za systémové opatření, výchozí krok umožňující uplatnění principu stejné úhrady za stejnou péči jak všemi zdravotními pojišťovnami, tak všem zdravotnickým zařízením, s jehož zavedením již nelze otálet.

AKN a AČMN současně vyzývají zdravotní pojišťovny, aby zveřejnily výše svých jednotlivých úhrad nemocnicím za stejnou péči včetně tzv. balíčkových úhrad. K tomu prohlašují, že nakládání s veřejnými prostředky veřejného zdravotního pojištění nemůže být předmětem obchodního tajemství a proto zdravotní pojišťovny k tomuto zveřejnění nepotřebují souhlas nemocnic.

Pokud zdravotní pojišťovny uvedené výše úhrad nezveřejní, AKN a AČMN vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby si tyto údaje od zdravotních pojišťoven vyžádalo a zveřejnilo je samo.


Novinky v rubrice

 

Horizont

23.5.2019
2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020

15.5.2019
Schůzka kodérů AČMN 

4.4.2019
1. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020 

4.4.2019
Jednání Rady AČMN

3.4.2019
Společná konference AČMN a AN ČR k následné péči

23.1.2019
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2020

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

335724