119

Tiskové sdělení z 9.11.2011Stanovisko Rady Asociace českých a moravských nemocnic k Memorandu zdravotních pojišťoven ze dne 31.10.2011 

Zdravotní pojišťovny podepsaly Memorandum, v němž deklarují společný zájem všech pojišťoven v oblasti restrukturalizace a redukce lůžkového fondu poskytovatelů zdravotní péče a v němž oznamují záměr ukončit nebo vypovědět smlouvy se všemi nemocnicemi a uzavírání nových smluv provádět koordinovaně.

Asociace českých a moravských nemocnic považovala zdravotní pojišťovny za své smluvní partnery, kteří o stávajících smlouvách jsou schopni jednat a o nových smlouvách vyjednávat. Ani jediná zdravotní pojišťovna však AČMN neoslovila, neseznámila ji se svými záměry případné restrukturalizace nemocničních lůžek a nepožádala ji o spolupráci.

Proto Rada AČMN je nucena vyslovit překvapení a politování nad takovým krokem zdravotních pojišťoven, který připomíná spíše vyhlášení války než jednání smluvních partnerů. Překvapující je i účast Ministerstva zdravotnictví na krocích, které rozhodně nepřispívají ke zklidnění již trvalého napětí ve zdravotnictví.

Dohoda o hromadném vypovídání smluv všem nemocnicím je nebývalý zásah do hospodářské soutěže. AČMN se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil, jestli samo memorandum a postup na jeho základě nepředstavují kartelovou dohodu a takové jednání zakázal.

Smlouvy nemocnic a zdravotních pojišťoven, jak je v nich dohodnuto, se řídí obchodním zákoníkem a tudíž požívají jeho ochrany. Obchodní zákoník a navazující zákon o hospodářské soutěži zakazují nedovolené omezování hospodářské soutěže a dohody k tomu směřující. Proto se AČMN v této věci obrátí i na soud.

AČMN přitom neodmítá objektivně nutnou a potřebnou restrukturalizaci nemocniční péče při zachování její dostupnosti. Je připravena o ní jednat na základě odpovídajících statistických údajů a jejich analýz. Zatím však AČMN nikdo nepředložil analýzu, z níž by vyplývala potřeba zrušit 10 tisíc nebo jiný počet nemocničních lůžek.

Rada AČMN potřebuje za nutné zdůraznit, že rušením lůžek a oddělení nemocnic se neušetří nic. Nemocnice nejsou placeny podle počtu lůžek a oddělení.

Nic se neušetří ani zrušením celých nemocnic. Běžnou péči poskytují menší a střední nemocnice levněji. Jejich péči budou muset velké nemocnice nahradit, samozřejmě s daleko vyšší režií, danou jejich vybavením. Rušení malých nemocnic může péči jen prodražit.

Potřebujeme rušit relativně levnou péči v malých a středních nemocnicích a  koncentrovat ji do těch nejdražších?


Novinky v rubrice

 

Horizont

23.5.2019
2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020

15.5.2019
Schůzka kodérů AČMN 

4.4.2019
1. kolo Dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím v roce 2020 

4.4.2019
Jednání Rady AČMN

3.4.2019
Společná konference AČMN a AN ČR k následné péči

23.1.2019
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2020

16.1.2019
Schůzka kodérů AČMN

14.11.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

16.10.2018
Jednání Rady AČMN

19.9.2018
Schůzka kodérů AČMN

19.6.2018
Jednání Rady AČMN

19.6.2018
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

12.6.2018
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

24.5.2018
Volební Shromáždění delegátů AČMN 

24.5.2018
Jednání zástupců následné a dlouhodobé péče

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

335724