117

Prováděcí předpisy

 

Odkaz na sbírku zákonů, kde je zveřejněna úhradová vyhláška pro rok 2018 v částce 122 ze dne 30.10.017 (vyhláška č. 353/2017 Sb.)

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2017

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2016 

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2015

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2014

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2013

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2012

 

Novela úhradové vyhlášky pro rok 2011
Novela nařízení vlády - stupnice platových tarifů

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2011

 

Vyhláška MZ č. 493/2005 Sb. - novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška

Kapitola 1 - Základní pojmy

Kapitola 2 - Pravidla pro vykazování

Kapitola 3 - Klinická vyšetření

Kapitola 4 - Další pravidla

Kapitola 5 - Ošetřovací dny

Kapitola 6 - Kategorie pacienta

Kapitola 7 - Nepřímé náklady

Kapitola 8 - Doprava a cestovní náklady

 

Vyhláška MZ č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2006

Vyhláška MZ č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2005

Vyhláška MZ č. 11/2005 Sb., o sledování zdravotnických prostředkù se zvýšeným rizikem pro uživatele

Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška č. 457/2000 Sb., o rámcových smlouvách - ústavní péèe

Vyhláška MZ č. 532/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2003
Podání 46 poslancù Ústavnímu soudu k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

 

Novinky v rubrice

 

Horizont

30.1.2018
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019

18.1.2018
Schůzka kodérů AČMN 

28.11.2017
Shromáždění delegátů AČMN

18.10.2017
Jednání Rady AČMN 

12.10.2017
Schůzka kodérů AČMN 

19.9.2017
Jednání pracovní skupiny Rady AČMN pro úhrady

31.8.2017
Jednání PT RHSD pro zdravotnictví

13.7.2017
Jednání PT RHSD pro zdravotnictví

20.6.2017
Jednání Rady AČMN

20.6.2017
Závěrečné jednání Dohodovacího řízení pro rok 2018

25.5.2017
2. kolo dohodovacího řízení o úhradách 2018 akutní a následná péče

6.4.2017
1. kolo dohodovacího řízení o úhradách 2018 akutní a následná péče

3.4.2017
Jednání asociací nemocnic před dohodovacím řízením

21.3.2017
Jednání Rady AČMN

13.2.2017
Mimořádné jednání PT RHSD pro zdravotnictví

31.1.2017
Zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2018

24.1.2017
Jednání PT RHSD pro zdravotnictví

12.1.2017
Schůzka kodérů AČMN

 

 

 

Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

298230